Zostanie również wybudowanych m.in. pięć wiaduktów oraz dwa tunele dla pieszych, a także kilka dróg dojazdowych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Projektowany odcinek biegnie nowym śladem głównie przez nieużytki rolne i tereny zalewowe Wisły. Część biegnie przez prywatne działki, które zostaną wykupione po cenach rynkowych.

Na początku października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą pierwszego odcinka wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu trasy S-7. Zostało nim polsko - słowackie konsorcjum firm Polimex - Mostostal SA oraz Doprastav AS.
Zgodnie z kontraktem, do kwietnia 2010 roku wybudowany zostanie 2,7-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Bieżanów do ulicy Christo Botewa, gdzie w przyszłości powstanie węzeł "Rybitwy". Na jego trasie powstanie sześć obiektów mostowych, w tym estakada o długości ponad 250 metrów. Poprzez istniejący węzeł "Bieżanów" trasa będzie połączona z północną obwodnicą Krakowa znajdującą się w ciągu autostrady A4.

Po ukończeniu obu inwestycji, a także po zaplanowanym w tym samym czasie przedłużeniu obwodnicy na północy do drogi nr 94, dwujezdniowa obwodnica Krakowa będzie okalała miasto z trzech stron i liczyła blisko 35 kilometrów.
Droga ekspresowa S-7, czyli planowana droga Gdańsk - Rabka-Zdrój o łącznej długości około 720 km, zlokalizowana będzie w większości w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga ma połączyć aglomeracje trójmiejską, warszawską i krakowską.