Prace rozpoczęły się 20 września 2007 r. Autostradę A-2 wydłużono o 1,7 km. Następnie w miejscu, gdzie w przyszłości skrzyżują się autostrady A-1 i A-2, wybudowano łącznik (2,9 km) z drogą krajową nr 14, która prowadzi w kierunku Warszawy. - Będzie to element węzła autostradowego i trasy A-1. Łącznik zostanie całkowicie wykorzystany - mówi Maciej Zalewski z GDDKiA.

Inwestycja początkowo miała kosztować 150 mln zł. Jednak z powodu zmiany planów na węźle Stryków I koszty wzrosły do 190 mln zł.
Na niespełna pięciokilometrowym odcinku wybudowano most nad rzeką, oraz  trzy wiadukty drogowe.