Nazwa mostu pochodzi od tego, że na wysokość około 100 m będzie się wznosić konstrukcja przypominająca odwrócony łuk. Taka struktura mostu będzie powodowała powodowała wrażenie, że most się uśmiecha.
Na budowę mostu wraz z drogami, przejazdem w dolnej jego części i pozostałe z nim związane budowy zostanie przeznaczone 220 mln USD.