Wówczas to Kapituła złożona z przedstawicieli Zarządu Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców RP, przyznała nagrody w następujących kategoriach są:
Budowniczy roku - nagroda przyznawana osobom, które przyczyniły się do wybudowania najbardziej prestiżowych obiektów mostowych;
Projektant roku - nagroda przyznawana osobom, które zaprojektowały najciekawsze obiekty mostowe;
Menadżer roku - nagroda przyznawana przedsiębiorcom związanym z rynkiem świadczącym usługi dla segmentu budownictwa mostowego. Nominowanych w poszczególnych kategoriach wskazano w dniu 27 października 2008 r., kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły konkursu "Pontifex Cracoviensis" - nagroda im. Sebastiana Sierakowskiego. W posiedzeniu tym wzięli udział członkowie Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgodnie z regulaminem konkursu stanowią jego Kapitułę. Byli to: Grażyna Czopek, Włodzimierz Główczak, Stanisław Furman, Barbara Furtak, Kazimierz Piwowarczyk, Karol Ryż, Tomasz Szuba i Wojciech Średniaka.
Każdy z członków Kapituły wybrał spośród zgłoszonych kandydatów, po trzy osoby w każdej kategorii a po podsumowaniu ogłoszono werdykt. Uroczystość w Filharmonii zgromadziła ponad 400 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele parlamentu RP i administracji samorządów lokalnych, reprezentanci świata nauki, nominowani, przedstawiciele zarządów spółek i przedsiębiorstw branży mostowej, organizacji partnerskich, reprezentacje firm sponsorujących galę oraz przedstawiciele mediów.
Nagrodę Pontifex Cracoviensis w kategorii "Budowniczy roku" otrzymał Zygmunt Andrejas, zajmujący się budową mostów od 35 lat a nominowanymi w tej grupie byli jeszcze Czesław Kula i Bogdan Pilujski.
Projektantem roku wybrano Tadeusza Wojciechowskiego, projektującego mosty od 38 lat a nominowany do tej nagrody był wraz ze Zbigniewem Skoplakiem i Piotrem Waneckim. Natomiast w kategorii "Menadżer roku" laureatem został Stanisław Illukiewicz (menadżer ze stażem 31 lat) a wśród nominowanych w tej grupie znaleźli się obok niego Marek Drożdż i Roman Rogowski.
Dodatkowo Kapituła postanowiła o wręczeniu nagrody honorowej prof. Kazimierzowi Fladze, którego doceniono za to, iż całe życie zawodowe poświęcił branży mostowej. Jego ogromna wiedza, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasja wielce przyczyniły się do rozwoju mostownictwa w Polsce. Jest najwyższej rangi autorytetem, człowiekiem szanowanym i docenianym w naszym kraju i za granicą. Wyraźnie zapisał się na kartach historii polskiego mostownictwa. W tym roku decyzją Kapituły nie przyznano nagrody w kategorii "Debiut mostowy roku". Nagrodą tą w przyszłości doceniane będą osoby, które poprzez swoją działalność projektową, inwestycyjną lub technologiczną, zaistnieją na rynku budownictwa mostowego.
Pierwsza edycja konkursu, której zasadniczym celem była skuteczna i inspirująca promocja polskiego mostownictwa, przebiegła w uroczystej atmosferze gali zorganizowanej w pięknej oprawie audiowizualnej. Spotkanie poprowadził Tomasz Stockinger a ceremonię uświetnił koncert Stanisława Sojki. Wierzymy, że inicjatywa Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej wpisze się na stałe do kalendarza imprez mostowych, gdyż już teraz, pierwsza edycja konkursu spotkała się z ogromnym uznaniem nie tylko w środowisku mostowym.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tej prestiżowej w branży nagrody i życzymy dalszej owocnej pracy i sukcesów.
Wyrazy uznania i gratulacje kierujemy również w stronę osób nominowanych, których wkład w rozwój mostownictwa polskiego zasługuje na duży szacunek. Organizatorom życzymy, by kolejna edycja konkursu odbyła się na równie wysokim poziomie i spotkała się z tak dużym oddźwiękiem w środowisku mostowym i wspierających go kręgach.