Wykonano m. in. prace ziemne, rozbiórkowe odwodnienie mostu, izolację z pap termozgrzewalnych na powierzchni płyty i ustawiono krawężniki kamienne.
Dzięki tym innowacjom most stał się zdecydowanie bardziej bezpieczny dla ruchu drogowego.