Patronat nad wydarzeniem objęli: J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mgr Lech Witecki, Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych mgr inż. Karol Heidrich.
Za miejsce obrad służyła Aula Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego.

Podczas otwarcia Seminarium J.M. Rektor prof. Tadeusz Więckowski udekorował złotą odznaką Politechniki Wrocławskiej prof. Paulo J.S. Cruza z Universyty of Minho (Portugalia) i dr inż. Przemysława Maliszkiewicza z firmy Alphina. To wyróżnienie zostało przyznane za wieloletnią współpracę obydwu uczonych z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w obszarze badań naukowych i kształcenia studentów.

Całość obrad podzielono na sześć sesji. W pierwszej z nich poruszono zagadnienia ogólne, dotyczące mostów stalowych w Polsce, budowy nowych i koncepcji przebudowy już istniejących mostów oraz tego typu konstrukcji za granicą, m.in. na Węgrzech. Druga sesja dotyczyła mostów łukowych i ich zagadnień projektowych, zarówno w Polsce (np. most przez rzekę Wisłę w Puławach) jak i za granicą („LuPu Bridge w Szanghaju). W następnej kolejności zastanawiano się nad problemami obliczeniowymi w tworzeniu konstrukcji mostowych, kwestiami pojawiającymi się zarówno podczas projektowania, jak i eksploatacji tego typu konstrukcji.
Następnie, jako czwarta w kolejności, nastąpiła sesja promocyjna. Pośród referujących znalazły się m.in. firmy takie jak: ISD Huta Częstochowa i firma MAZUR. Nie zabrakło również przedstawicieli kwartalnika
„Geoinżynieria drogi mosty tunele”.

Drugi dzień sesji naznaczony został tematyką konstrukcji stalowych: kładek i mostów. Prelegenci zwrócili uwagę na badania konstrukcji takich obiektów i renowację zabezpieczeń antykorozyjnych nowej generacji. Szczegółowo zajęto się analizą wrocławskich mostów: Piaskowego, Grunwaldzkiego, Warszawskiego oraz stalowej kładki dla pieszych nad jeziorem Bystrzyckim i mostu przez Wisłę w Puławach. Na ostatniej, szóstej już sesji omawiano technologie wykonania i materiały budowlane konstrukcji mostowych. Zastanawiano się nad wzmocnieniami możliwymi w takich konstrukcjach i nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

W wydarzeniu wzięło udział około 400 uczestników, w tym przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego z kół mostowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warto podkreślić, że Politechnika Wrocławska gościła również przedstawicieli firm i uczelni zagranicznych, oprócz wspomnianego prof. Cruza, przedstawiciela firmy Rukki - Tomiego Hajru oraz Johanna Matuschka, który wystąpił w sesji promocyjnej.

Wygłoszone referaty stały się podstawą do sformułowania wniosków końcowych, w których to stwierdzono, że stan rozwoju polskiego mostownictwa w obszarze konstrukcji stalowych należy ocenić pozytywnie, ponieważ w ostatnich latach zbudowano obiekty nowatorskie o interesującej architekturze, a na realizację czekają dalsze, interesujące projekty. Ustalono również, że ryzyko związane z projektowaniem obiektów innowacyjnych powinno zostać rozłożone pomiędzy inwestora i projektanta. Stwierdzono, że ważną sprawą jest uaktywnienie polskiego programu oceny degradacji starych, eksploatowanych mostów stalowych, co pozwoli na racjonalne planowanie ich remontów lub ich wymiany. Podkreślono potrzebę szkolenia projektantów i inżynierów zatrudnionych w utrzymaniu w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Zwrócono również uwagę na propagowanie w środowisku inżynierskim nawyków ustawicznego kształcenia.