Nowy most, o dł. 40,5 m i szer. 13,2 m, jest jednoprzęsłowy. Poszerzono również jezdnię, z ponad 5 do 7 m. Po obu jej stronach wybudowano nowe, szersze chodniki. Wśród prac modernizacyjnych zamontowano m.in. balustrady oddzielające chodniki od pasa jezdni i wzmocniono brzegi rzeki.

Nowa konstrukcja mostowa ma najwyższą klasę nośności A (do 50 t). Koszt inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł, z których 3.190 tys. zł pochodziło z rezerwy ogólnej ministra infrastruktury, a pozostała część z budżetu samorządu województwa. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.