Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego powstał w 1937 roku. Ostatnie i zarazem jedyne prace przy nim miały miejsce ponad piętnaście lat temu. Dotychczas wykonywano jedynie niezbędne konserwacje. Pierwszy gruntowny remont na włocławskim moście rozpoczął się rok temu. Miasto wydało na ten cel blisko osiemnaście milionów złotych. Specjaliści z Miejskiego Zarządu Dróg zgodnie twierdzą, że konstrukcja była w fatalnym stanie. Prace objęły między innymi wzmocnienie podpór, na których opiera się konstrukcja, wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników, a także zabezpieczenie mostu przed korozją na kolejnych kilkadziesiąt lat.