Inwestycja: „Modernizacja 2 mostów oraz budowa nowego i kładki dla pieszych przez rzekę Wartę w ciągu DK1 przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II” będzie kosztowała ponad 20 mln zł.

Zakres prac przewiduje:

- dobudowanie nowego mostu nad rzeką Wartą po zachodniej stronie DK1;
- przebudowę istniejącego obiektu mostowego w jezdni zachodniej na kierunku Warszawa - Katowice;
- przebudowę istniejącej nawierzchni drogi na dojazdach do mostów do nośności 11,5 T/oś łącznie z barierami energochłonnymi;
- budowę kładki dla pieszych nad rzeką Wartą po wschodniej stronie DK1.
Realizację inwestycji zaplanowano na dwa lata.

Firma zajmująca się inwestycją - „Mosty Śląsk” sp. z o.o. z Katowic - rozpoczęła prace od budowy nowego mostu i kładki dla pieszych w lipcu 2007 r. Całość robót wykonuje się w największym ruchu. Na wykonanie zadania pozyskano 8 mln 64 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej Skarbu Państwa.

Już niedługo Miejski Zarząd Dróg złoży wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy bezkolizyjnego węzła komunikacyjnego z DK1 od al. Jana Pawła II do ul. Srebrnej z programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt inwestycji ma wynieść 120 mln zł.