W obrębie prac remontowych znalazła się rozbiórka starego obiektu i jego odbudowanie, a także prace drogowe i branżowe (budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa kanalizacji i wodociągu, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych).

W następnej kolejności zostanie zmodernizowany wiadukt północny. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 30 mln zł.