W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, Wicestarosta Tarnowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, radni województwa, wójtowie gmin, komendanci Policji i Straży Pożarnej oraz mieszkańcy.

Na chwilę obecną, most na Dunajcu ma 322 m długości. Pod nim przebiega jezdnia o szer. równej 7m i obustronne chodniki. Cały obiekt poddano gruntownej modernizacji wraz z wymianą wysłużonych elementów. Wartość inwestycji oszacowano na ponad 3 mln zł.

Przepust na potoku Kawiory liczy 23,7 m długości. Prace objęły rozbiórkę istniejącego kamienno-betonowego obiektu oraz wybudowanie nowego. Koszt prac wyniósł ponad 2 mln zł.

Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM z Gorlic. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 14 marca 2008 r., a zakończyła 30 listopada 2008 r.