Przeprawa przez Wisłę w Sandomierzu znajdzie się w ciągu DK77 Lipnik – Stalowa Wola. Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj” a jej wykonawcą w ramach przetargu wybrano firmę Mota-Engil Polska. Podwykonawcą został Transprojekt Warszawa.

Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2009 r., jak tylko zostanie wydane pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji będzie trwała 19 miesięcy.

W ramach projektu powstanie 5-przęsłowy most przez Wisłę o długości 456 m i szerokości 14 m z jedną jezdnią, chodnikiem i ścieżką rowerową. Zbudowane zostaną tez dojazdy do mostu z włączeniem ich do istniejącego układu komunikacyjnego miasta. Dlatego zbudowana zostanie również druga jezdnia ul. Lwowskiej, przebudowane będzie skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Jana Pawła II oraz zbudowane skrzyżowanie z ulicami Mostową i Powiśle. Budowa i przebudowa będzie dotyczyć łącznie 962 m i pochłonie koszty 80,4 mln zł.

Kształt nowego mostu będzie zbliżony do istniejącego starego obiektu. Jego konstrukcja będzie skrzynkowa z betonu sprężonego o wypełnionych płaszczyznach. Stary most ma konstrukcję z kratownicą stalową.
Po wyremontowaniu starego mostu obie przeprawy znajdujące się w odległości 10 m od siebie będą stanowić będą dwujezdniowy fragment drogi nr 77.
Stary most będzie remontowany po wybudowani nowego.