Ruszenie z inwestycją w tym roku jest pomysłem włoskiego rządu złagodzenie skutków kryzysu i wzrastającego bezrobocia.
Budowa mostu między Mesyną a Reggio Calabria przyczyni się do powstania 140 tysięcy miejsc pracy.