Powód? Minister rozwoju regionalnego wydał nowe wytyczne - w jaki sposób mają być przygotowane inwestycje korzystające z unijnych funduszy. Te zaś mają zostać uwzględnione we wnioskach o dofinansowanie... Tymczasem stary most jest na tyle w złym stanie technicznym, że jego obciążenie zostało ograniczone do 12 ton.