Nowy raport jest konieczny do przeprowadzenia inwestycji na chronionym obszarze Natura 2000. Wpisana do decyzji środowiskowej konstrukcja pylonowa zostanie zastąpiona mostem wspartym na filarach - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Nowy raport umożliwi zmianę pozwolenia na budowę, które wydano na początku 2008 r. Natomiast drogowcy twierdzą, że zmiany nie wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą inwestor uzyskał jeszcze w 2007 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz GTC zapeniają, że oddanie autostrady do użytku nie opóźni się.