„Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu DW323” jest jednym z zadań Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który realizuje założenia wprowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego koncepcji „zielonego światła” dla budowy dróg i mostów na obszarze Dolnego Śląska. Zadanie dotyczy modernizacji dróg Zagłębia Miedziowego. Nowa inwestycja - most w Ciechanowie - połączy, przez Górę i Leszno, Dolny Śląsk z Wielkopolską.

Na chwilę obecną w ciągu DW323 w miejscu przejścia przez Odrę działa przeprawa promowa. Na ponad 40 km odcinku Odry, oddzielającej położone po jej lewej stronie powiaty: Głogów, Polkowice, Lubin od prawobrzeżnych: Góry i Wołowa nie ma przepraw mostowych.

Mosty w Głogowie (DK12) i w Ścinawie (DK36) prowadzą ruch kołowy przez środek tych miast. Jednak te konstrukcje nie zostały przystosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Powiat górowski jest więc, w części północno-zachodniej, oddzielony Odrą od reszty województwa. Ponadto funkcjonowanie przepraw promowych jest uzależnione od poziomu wód Odry i pory roku. Promy mogą zabrać jedynie 3-4 pojazdy osobowe i kursują rzadko - dwa razy na godzinę tam i z powrotem.
Jasnym się stało, iż nowe połączenie, odpowiadające wyższym wymaganiom w zakresie nośności i odpowiedniej przepustowości jest niezbędne dla rosnącego ruchu towarowego od terenów rolniczych Wielkopolski do obszaru Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.

Zdaniem ekspertów, most na Odrze przejmie ok. jednej trzeciej do jednej czwartej ruchu z najbliższych przepraw mostowych w Głogowie i Ścinawie. Dodatkowo, na odcinku DW323 przewidziano budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych oraz skrzyżowania typu „,małe rondo”:
- z drogą gminną Chobienia - Chełm po stronie Radoszyc, co umożliwi połączenie sieci dróg lokalnych z projektowaną trasą;
- z drogą łącznikową po stronie Ciechanowa - połączenie z istniejącą DW323;
- „małe rondo” na włączeniu łącznika w istniejącą DW323, co zapewni bezpieczne włączenie projektowanej trasy w istniejący ciąg komunikacyjny.

Projektowany system dróg utrzymuje dotychczasowe kierunki dróg pełniących funkcje układu podstawowego sieci drogowej w układzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Na budowę mostu przeznaczono 86 263 970 zł. Po jego powstaniu liczna sieć dróg wojewódzkich będzie zbędna, co wymusi powstanie nowego układu funkcjonalno-przestrzennego połączeń komunikacyjnych w tym rejonie. Środki w WPI przeznaczone na inwestycje związane z powstaniem nowego układu funkcjonalno-przestrzennego połączeń komunikacyjnych w tym rejonie wynoszą 100 000 000 zł.