Sekretarzem spotkania został mgr inż. Jerzy Howis, a spraw organizacyjnych podjęła się inż. Izabela Kunysz. W szkoleniu wzięło udział ponad stu przedstawicieli projektantów, wykonawców, inwestorów oraz administracji. Wydarzenie miało na celu wprowadzenie zainteresowanych do tematyki norm europejskich - eurokodów. Szkolenie to było pierwszym z zaplanowanego cyklu szkoleń, dotyczących nowo wprowadzanych do stosowania w naszym kraju norm europejskich w projektowaniu konstrukcji budowlanych, w tym konstrukcji mostowych.
Zorganizowanie szkoleń tego typu podyktowało organizatorom znaczne zainteresowanie tematyką eurokodów środowiska mostowego. Z uwagi na rozwój budownictwa mostowego w Polsce podjęta inicjatywa jest jak najbardziej aktualna i niezwykle ważna, tym bardziej, że zgodnie z ustaleniami krajów Unii Europejskiej eurokody powinny uzyskać status normy krajowej do marca 2010 r. Nasz kraj, przez późniejszą akcesję do Wspólnoty Europejskiej, może więc być w znacznie trudniejszej sytuacji w zakresie normalizacji przedmiotowej.
W trakcie szkolenia poruszono szeroko tematykę związaną z eurokodami:
  • ich historią;
  • obecnym stanem prawnym w Polsce;
  • stanem procesu ich wdrażania;
  • zawartością eurokodów związanych z konstrukcjami mostowymi (podstawami projektowania konstrukcji, oddziaływania) z betonu, stali, zespolonych stalowo-betonowych, drewnianych;
  • projektowaniem geotechnicznym;
  • projektowaniem konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym;
  • projektowaniem konstrukcji aluminiowych.
Po wygłoszeniu referatów, podczas otwartej dyskusji panelowej na temat poruszanej tematyki wypowiedzieli się przedstawiciele firm Europrojektu Gdańskiego, Arcadis sp. z o.o., Zakładu Linii Kolejowych PKP we Wrocławiu, Politechniki Poznańskiej, Promost Sp. z o.o., Ekspert sp. z o.o., Warszawskiego Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.
Szkolenie zakończyło się podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków niezbędnych do prowadzenia kolejnych z zainicjowanego cyklu.
Gratulujemy Organizatorom ciekawego spotkania, które okazało się niezwykle cennym źródłem wiedzy dla uczestników i już dziś zapraszamy na kolejne. Pragniemy również zaprosić na czerwcową konferencję "INŻYNIERIA 2009" organizowaną przez redakcję naszego periodyku, w trakcie której Profesor Adam Wysokowski przedstawi szeroko tematykę eurokodów w inżynierii komunikacyjnej oraz stan procesu wdrożenia ich w Polsce. Szczegółowe informacje o następnych szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie www.infra-kom.eu