Konstrukcja mostowa o długości ok. 400 m będzie stanowiła fragment miejskiej obwodnicy, którą w całości zrealizuje konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie - Koźlu oraz Bilfinger Berger Polska SA.

Roboty przy 3,5 km odcinku drogi są warte ponad 120 mln zł. Termin ich realizacji wyznaczono za 2 lata.
Obwodnicę zaprojektowano jako drogę jednojezdniową o szerokości 7 m. Ponadto powstaną dwa pobocza utwardzone po 2 m oraz dwa pobocza gruntowe po 1,25 m.
Realizacja inwestycji obejmie budowę pięcioprzęsłowego mostu nad rzeką Odrą (o długości 395 m), mostu nad potokiem Lineta (długość 13,8 m), mostu nad potokiem Golka (17 m) i wiaduktu nad ul. Raciborską (14,86 m). Dodatkowo drogowcy przełożą koryta istniejących cieków wodnych (potoku Lineta, potoku Golka oraz rzeki Kłodnicy), wykonają kanalizację deszczową o długości 3,6 km, przepusty drogowe pod drogami gospodarczymi, drogi gospodarcze zapewniające dojazd do działek rolnikom i innym użytkownikom, oświetlenie skrzyżowań, wybudują ekrany akustyczne na długości 0,9 km, stację meteo oraz przebudują kolidujące sieci infrastrukturalne.