Termin wykonania prac dla obiektu MA 145 to 31 lipca 2011 r., a dla obiektu MA 138. - 31 października 2010 r. Realizacją projektów zajmie się Oddział Mostowy – PPRM Bilfinger Berger Polska S.A. Zleceniodawcą jest firma Skanska S.A. Wartość umów wynosi ponad 92 mln PLN netto.

Obiekt MA 138: Most jest zlokalizowany w ciągu autostrady A1 Gdańsk-Toruń w km 145+841,63 i przekracza rzekę Drwęcę w 6 km jej biegu. Obiekt jest zlokalizowany koło Torunia w miejscowości Nowa Wieś. Zakres inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni A1. Na chwilęobecną jezdnia w kierunku Gdańska obsługuje ruch w obie strony.
W 1996 r., w ramach budowy pierwszej nitki autostrady wybudowano podpory pod obie jezdnie oraz konstrukcję przęseł dla jezdni lewej. Obecnie przy realizacji prawej jezdni, w związku ze zmianą normatywów drogowych wystąpiła konieczność przeprowadzenia pasa awaryjnego przez obiekt, co powoduje poszerzenie istniejącej konstrukcji i budowę nowej, która będzie szersza w stosunku do istniejącej. Projektowany most to czteroprzęsłowy obiekt przekraczający Drwęcę.

Obiekt MA 145: Most zlokalizowany w ciągu A1 Gdańsk-Toruń w km 150+498,13. Przekracza rzekę Wisłę w 725,270 km jej biegu. Obiekt jest zlokalizowany w okolicach Torunia. Zakres inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni autostrady A1. Zakres tego zadania obejmuje remont istniejącego mostu w niezbędnym zakresie i naprawę podpór oraz projekt ustroju niosącego dla jezdni prawej. Na jezdni prawej i lewej w etapie docelowym będą przeprowadzone po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Nie przewiduje się pasa awaryjnego.