Cennego wsparcia udzieliły organizatorom liczne firmy działające w branży drogowo-mostowej oraz liczni patroni medialni m.in. Inżynieria Bezwykopowa sp. z o.o., promująca Konkurs w czasopiśmie „Geoinżynieria drogi, mosty, tunele”.

Zadanie konkursowe polegało na budowie modeli mostów z drewna balsa o rozpiętości przęsła 50 cm i dowolnym układzie konstrukcyjnym. Wykonane modele ocenione zostały pod kątem parametrów wytrzymałościowych oraz estetyki. W ocenie parametrów wytrzymałościowych, poza nośnością konstrukcji, ważną rolę odgrywał również jej ciężar. Najwyżej punktowane były modele przenoszące największe obciążenie przy możliwie najmniejszej masie własnej.

Udział w Konkursie więziło 27 trzyosobowych drużyn z 13 krajowych wyższych uczelni technicznych.

Ostatecznie największą liczbę punktów (1093,56) zdobyła drużyna "Mosteor" z Politechniki Krakowskiej. Model drużyny "Mosteor" przeniósł obciążenie 215 kg i odznaczał się najmniejszym ciężarem własnym 61,5 g co zapewniło drużynie zwycięstwo. Drugie miejsce (1000,3 pkt) zajęła drużyna "Drzazga Team" z Politechniki Warszawskiej.

Konstrukcja wykonana przez drużynę ważąca 165 g przeniosła obciążenie 505 kg. Było to największe obciążenie przeniesione przez model wykonany podczas konkursu. Z racji wyższego ciężaru modelu drużynie zbrakło jednak kilku punktów do zwycięstwa.

W konkursie przyznano również wyróżnienia za estetykę. W tej kategorii pierwsze miejsce zajęła drużyna "Pełne sprężenie" z Politechniki Wrocławskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie prace wykonane podczas konkursu cechowały się dużym realizmem zastosowanych rozwiązań. Świadczy to o bardzo dobrym opanowaniu zasad kształtowania mostów przez wszystkich uczestników konkursu i doskonałym przygotowaniu do wykonywanego w przyszłości zawodu inżyniera.