Nowy, żelbetowa konstrukcja będzie szersza od obecnej, ponieważ jej szerokość wyniesie ponad 13 m. Złożą się na nią dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz chodniki po obu stronach jezdni. Dzięki modernizacji poprowadzony zostanie normalny ruch dwukierunkowy w miejsce dotychczasowego - wahadłowego.

Koszt inwestycji szacuje się na 4,2 mln zł.