Na ul. Dobrzyńską miasto otrzymało 4,3 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć w czerwcu. W ramach prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa, chodniki i ścieżki rowerowe.

Do Żarków trafi pół mln zł, do powiatu częstochowskiego (most w Garnku) - 700 tys. zł, a do kłobuckiego (most w Żerdzinie) - 220 tys. Dofinansowanie dwóch ostatnich inwestycji wynosi ok. 50%, a częstochowskiej i żareckiej aż 85% - czytamy w "Gazecie Wyborczej Częstochowa".
Funduszy zabrakło na ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją w Myszkowie, ale istnieją jeszcze szanse, ponieważ inwestycja znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Dodatkowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Częstochowa otrzymała 1,7 mln zł, co stanowi 85% kosztów na stworzenie tzw. mapy akustycznej, czyli graficznej ilustracji rozkładu pola akustycznego, którą sporządza się na podstawie obliczeń poziomu dźwięku pochodzącego z różnych źródeł. Projekt zostanie realizowany w latach 2009-2011.