Na 7,8 km odcinku budowanej obwodnicy obserwuje się trudne warunki gruntowo-wodne. Najtrudniejszy obiekt do wykonania to estakada nad doliną rzeki Łobżonki o długości 247 m. Z uwagi na ukształtowanie terenu w dolinie rzeki, warunki gruntowo-wodne oraz bliskość cennego środowiskowo terenu i ograniczenia terenu dla maszyn i elementów konstrukcji, zdecydowano się na scalenie stalowej części konstrukcji estakady przed doliną na podporach montażowych, a następnie nasunięcie jej na podpory docelowe. Scalania konstrukcji dokonano na dojeździe od strony Bydgoszczy, w wykopie wykonanym za przyczółkiem. W I etapie montażu połączono 12 segmentów. W trakcie II etapu zmontowano wszystkie pozostałe segmenty oraz połączono obie sekcje w jedna całość.