Jednakże pierwsze prace na trasie Mostu Północnego rozpoczęły się w 2008 r. Podczas prac, przed sezonem lęgowym ptaków, wycięto lub przesadzono drzewa i krzewy rosnące na trasie przebiegu nowej przeprawy. Jak poinformowała Gronkiewicz-Waltz, większość działek na trasie mostu została już wykupiona, a reszta jest przejmowana na mocy specustawy drogowej.
Konstrukcja będzie miała dł. 795 m. Przez most będzie przebiegnie trasa tramwajowa i ścieżka rowerowa.
Most zostanie oddany do użytku pod koniec 2011 r. Pierwszy etap budowy trasy będzie przebiegać od ul. Modlińskiej do ul. Pułkowej (długość ok. 3,4 km), a drugi - od ul. Pułkowej do tzw. Węzła Młociny przy ul. Kasprowicza (ok. 1 km) - PAP.