Konferencja Naukowo-Techniczna zatytułowana „ZESPOLONE KONSTRUKCJE MOSTOWE” zorganizowana została przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Małopolski oraz Zespół Problemów Mostowych Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, a sekretarzem prof. dr hab. Kazimierz Furtak. Sponsorem branżowym konferencji została Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, natomiast sponsorem generalnym firma Sika Poland sp. z o.o. W roli sponsora medialnego wystąpił m.in. nasz kwartalnik.

Trzydniowe obrady rozpoczęto uroczystością w Operze Krakowskiej związaną z Jubileuszem 70-lecia urodzin prof. zw. dr hab. inż. Kazimierza Flagi, w której uczestniczyło ok. 500 osób. Kolejne dni wydarzenia upływały w atmosferze krakowskiego Hotelu Europejskiego. W czasie trzech dni obrad poruszono niezwykle interesujące dla sektora mostownictwa tematy oscylujące wokół zagadnień stricte teoretycznych oraz badań, projektów, utrzymania i wzmacniania.
Przykładowo w referacie Szacownego Jubilata prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi i dr inż. Lidii Szopy rozważano możliwości zastosowania zespolonych elementów ruro-betonowych CFST w mostownictwie. Ponadto w swoim odczycie prof. dr hab. inż. Jan Bliszczuk i dr inż. Jerzy Onysk zajęli się w sposób szczegółowy tematem mostu podwieszonego w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia, a temat związany z doborem parametrów geometrycznych łaczników listwowych z uwzględnieniem ścinania bezpośredniego betonu poruszył w swym wykładzie prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.
Nie zabrakło również tematów związanych z konserwacją wiekowych konstrukcji, czego przykładem może być referat dra hab. inż. prof. UZ Adama Wysokowskiego, mgr inż. Jerzego Howisa i mgr inż. Jerzego Wagnera zatytułowany: „Przykład praktycznego uwzględniania zjawisk korozji i zmęczenia dla zabytkowego mostu zespolonego”.

Szacownemu Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia, a organizatorom gratulujemy udanej konferencji oraz interesujących referatów.