Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg do 24 czerwca. Inwestycja, obejmująca m.in. rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu, budowę tymczasowej kładki dla pieszych oraz modernizację ulic dojazdowych, powinna się zacząć jeszcze w tym roku. Termin zakończenia prac wyznaczono na połowę sierpnia 2010 roku.