Aby zwierzęta w naturalny sposób kierowały się do przejścia, powstaną specjalne w tym celu nasypy, prowadzące na przejście. Będą one pokrywały obszar blisko 3,5 ha. Budowa takich nasypów pochłonie część powierzchni lasu, ale jak tylko obiekt będzie gotowy, zasadzone zostaną w drzewa w miejscu wcześniejszego karczunku. Wszystko razem stworzy tzw. zielonego mostu, a zwierzęta w naturalny sposób i bez narażenia na niebezpieczeństwo ze strony pojazdów będą z niego korzystać.
Z uwagi na budowę przejścia dla zwierząt, w lipcu planuje się zamkniecie drogi nr 7 w okolicy Baranowskiej Góry, a ruch będzie kierowany aktualnie budowanym objazdem.
Kolejne przejście dla zwierząt zostanie zbudowane na odcinku Skarżysko-Występa, pomiędzy Ostojowem, a Suchedniowem. To przejście z kolei przejście zostanie poprowadzone pod nowobudowanym wiaduktem.
Budowa kieleckiej obwodnicy spowoduje budowę trzech przejść dla zwierząt górą i czterech dołem dla dużych zwierząt, jak również czternaście przepustów dla zwierząt małych. Na odcinku "siódemki" pomiędzy Jędrzejowem a granicą woj. świętokrzyskiego z Małopolską zbudowane zostaną dwa średnie przejścia górą, cztery dołem oraz osiemnaście przepustów. Z kolei dwa przejścia dla zwierząt dużych, jedno dla średnich i trzynaście dla małych zostanie zbudowane przy budowie obwodnicy Parszowa i Wąchocka na drodze nr 42, Kolejne sześć przejść dołem dla zwierząt dużych zaplanowano przy budowie obwodnicy Opatowa na drodze nr 74.