Stara konstrukcja była w tak złym stanie, że nie nadawała się do remontu. Wobec tego dokonano rozbiórki mostu i wybudowano nowy w ciągu DW491 nad rzeką Liswartą.

Prace trwały od 16 stycznia 2008 r. do 30 czerwca br. (zgodnie z planem). Koszt inwestycji wyniósł 10,85 mln zł. Inwestycja w całości została finansowana z budżetu samorządu województwa śląskiego.

Parametry nowego mostu:

- 73 m długości;
- 13,2 m szerokości;
- przenosi obciążenia klasy „A” wg normy PN-85/S-10030;
- konstrukcja o ustroju trójprzęsłowym ciągłym z betonu sprężonego;
- przyczółki i filary posadowiono na palach wielkośrednicowych o średnicy 150 cm.