Prace na ul. Gen. Maczka rozpczną się po wyłonieniu wykonawcy na realizację robót. W najbliższych dniach Urząd Miejski ogłosi przetarg w tej sprawie. Projekt inwestycji obejmuje następujące prace: 
  • roboty drogowe, w tym przebudowa nawierzchni, budowa zatok autobusowych i przystanków na jezdni, dróg serwisowych i dojazdowych,
  • budowę obiektow mostowych  (most nad rzeka Białą w ul. Gen. Maczka, wiadukt w ciągu ul. Lodowej nad ul. Gen. Maczka, wiadukt nad torami PKP relacji Białystok-Kuźnica w ul. Gen. Maczka, estakady nad ul. Świętokrzyską, Aleją 1000-lecia PP w ul. Gen. Maczka - Andersa) oraz innych obiektów inżynierskich;