Podpisana umowa dotyczy przebudowy drogi po budowie kanalizacji (etap I) - remont drogi wojewódzkiej nr 790 od km 22+327 do km 23+690 w miejscowości Ogrodzieniec”.
Dokładna wartość kontraktu to 5 726 191,60 zł brutto.
Warunki umowy mają być wykonane do 15 listopada 2009 r.