Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która właśnie ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego.

Wraz z budową mostu będą prowadzone prace polegające na remoncie 21- kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej. Przebudowa drogi i budowa mostu ma się rozpocząć w 2011 r., a zakończyć w 2012 r. Budowa musi zostać zrealizowana w tym terminie ze względu na to, że inwestycja zostanie dofinansowana przez UE. Wyniesie ona 90 mln zł a około 10 mln zł dołożą gminy Brzeg Dolny i Miękinia.