Nowy most miał zredukować ruch na istniejacych, przeciazonych szlakach komunikacyjnych. Kryzys ekonomiczny jaki dotknął Słowację spowodował przesuwanie środków z projektów transportowych i infrastrukturalnych na inne cele.