Jeżeli most zostanie wybudowany, przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu, ułatwi wymianę handlową i ograniczy nielegalną migrację z Sumatry do Malezji. Idea mostu powstała jeszcze w latach dziewięćdziesiatych, ale ze względu na kryzys ekonomiczny w Azji w latach 1997-99 została odroczona.

Osobną kwestią pozostaje strona ekonomiczna inwestycji. Tej skali przedsięwzięcia nie uda się sfinansować jedynie z przyszłych, potencjalnych wpływów za korzystanie z płatnego mostu.