Wiadukt stanowi 239,74-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej 163 o szerokości 12m i stalowo-betonowej konstrukcji. Remont wiaduktu obejmie między innymi: wzmocnienie dźwigarów i słupów, wykonanie nowej żelbetonowej płyty pomostu na przęsłach zespolonych oraz płyty nadbetonu na przęsłach betonowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, montaż nowych stalowych balustrad, barier ochronnych i osłon przeciwporażeniowych, nowego odwodnienia wiaduktu, schodów i montaż latarni.

Łączne koszty przebudowy wiaduktu wyniosą prawie 7,6 mln zł. Prace budowlane wyceniono na niemal 7,4 mln zł, za dokumentację techniczną ZZDW zapłacił 180 tys. zł. Inwestycja jest w 75 proc. finansowana przez Unię Europejską.

O zlecenie prac budowlanych ubiegało się w ogłoszonym przez ZZDW przetargu osiem firm. Proponowane przez nie ceny mieściły się w przedziale 7,4 - 12,9 mln zł. Przetarg wygrało konsorcjum dwóch spółek MOSTAR ze Stargardu Szczecińskiego i PUT INTERCOR z Zawiercia.