Most podwieszony o długości 475 m polaczy stany Missouri oraz Illinois. Rozpoczecie prac budowlanych nastąpi na początku 2010 roku.