Finansowanie zapewni pożyczka z Banku Światowego oraz Azjatyckiego Banku Rozwoju. Most połączy stolicę Bangladeszu Dhakę z regionem nadmorskim na południowym zachodzie kraju.  Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się na koniec 2010.