Łączna długość mostu wynosi 30 m. przy szerokości niespełna 13 metrów. Na moście znalazła się jezdnia, a po jej obu stronach - szerokie chodniki dla pieszych. Inwestycję w 80 procentach sfinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji