Największym przedsięwzięciem jest most o długości 1,2 km przez rzekę Indus łączący regiony Larkana oeaz Khaipur. Jego budowa pochłonie około 108 mln USD.