Celem inicjatywy „Pontifex Cracoviensis” jest skuteczna promocja polskiego mostownictwa. Nagrody w tegorocznej edycji konkursu zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Krakowskiej 23 marca 2010 r. Wydarzenie zgromadziło wielu gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, biur projektowych, firm związanych z branżą mostową, partnerskich organizacji, przedstawiciele świata nauki oraz mediów. Sponsorem platynowym wydarzenia była firma Megachemie sp. z o.o, natomiast w skład sponsorów srebrnych wchodziły przedsiębiorstwa: IMB-Podbeskidzie sp. z o.o, Mosty Chrzanów sp. z o.o, Mosty Katowice sp. z o.o, Mota-Engil Central Europe, PERI Polska sp. z o.o., oraz Rekma Trading Poland sp. z o.o. Nasz dwumiesięcznik „Geoinżynieria drogi mosty tunele” sprawował natomiast rolę jednego z patronów medialnych wydarzenia.
Podczas gali poprowadzonej przez panią Lidię Jazgar, tegorocznym laureatom nagrody w czterech konkursowych kategoriach oraz nagrodę specjalną wręczali: Grażyna Czopek, przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału Związku Mostowców RP, Tomasz Szuba z Zarządu Małopolskiego Oddziału Związku Mostowców RP, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej, Wiesław Starowicz – Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Infrastruktury Miasta, laureat ubiegłorocznej nagrody Tadeusz Wojciechowski z firmy BRIDGE, Grzegorz Stech – dyrektor ZDW w Krakowie i Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski.
Tytuł Budowniczego Roku, przyznawany osobom, które przyczyniły się do wybudowania najbardziej prestiżowych obiektów mostowych, zdobył Janusz Niemiec, który konstruowaniem mostów zajmuje się od 44 lat. Od 2003 r. pracuje w firmie Scott Wilson jako Zastępca Inżyniera Rezydenta przy budowie drogi ekspresowej S69. Najważniejsze przedsięwzięcia, w których brał udział w ostatnim okresie, to m.in.: realizacja tunelu drogowego w Lalikach, przebiegającego przez Sobczakową Grapę oraz budowa obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S69.
Projektantem Roku został Piotr Wanecki, nagrodzony za najciekawszy obiekt mostowy. Piotr Wanecki był już w okresie swojej działalności zawodowej wielokrotnie nagradzany, m.in. jako jedyny Polak zdobył drugą nagrodę w konkursie Międzynarodowej Federacji Betonu dla młodych inżynierów w kategorii „projektowanie i konstrukcja”, za osiągnięcia w projektowaniu mostów w latach 1995 – 2000. Do najważniejszych projektów zwycięzcy, zrealizowanych w ostatnim czasie, należą m.in. Most Milenijny, Most św. Kingi przez Dunajec oraz wiadukt WD-3 w ramach zadania: „Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu”.
Nagroda honorująca Menadżera Roku, przyznawana przedsiębiorcom związanym z rynkiem świadczącym usługi dla segmentu budownictwa mostowego, trafiła w ręce Romana Rogowskiego, który jest menadżerem od 19 lat. Do kluczowych zadań zrealizowanych przez niego w ostatnim okresie należą: budowa drogi ekspresowej nr 7 – obwodnica Lubnia a także przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, odcinek Grójec – Białobrzegi. Firma IMB-Podbeskidzie sp. z o.o., której jest współwłaścicielem i wiceprezesem, jako podwykonawca konsorcjum uczestniczy w realizacji wiaduktu o dł. 85 m, w ciągu ul. Lwowskiej w Tarnowie.
Nagrodę w kategorii Debiut Mostowy Roku, przyznawaną za działalność projektową, inwestycyjną lub technologiczną i debiut na rynku budownictwa mostowego, otrzymał Bogdan Soliński. Jego pierwszą samodzielnie prowadzoną pracą na stanowisku kierownika budowy był remont wiaduktów w ciągu DK1 w Hołdunowie o dł. 82 i 80 m, a następnie remont estakady DK94 w Sławkowie o dł. ok. 290 m. Wyzwaniem dla inżyniera stała się budowa Mostu im. św. Kingi przez Dunajec o dł. 329 m, w ciągu obwodnicy Starego Sącza. Przeprawa tego typu realizowana była w Polsce po raz pierwszy.
Przyznano ponadto nagrodę specjalną, którą otrzymał profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej i jej obecny rektor Kazimierz Furtak. Jest autorem lub współautorem ponad 240 publikacji, w tym 60 obcojęzycznych, 140 ekspertyz i około 70 zrealizowanych projektów. Profesor Furtak działa aktywnie w PZITB oraz SITK, jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Galę wręczania nagród uświetnił koncert wokalisty Janusza Radka z zespołem, po którym goście zaproszeni zostali na uroczysty bankiet. Organizatorzy pragną, by konkurs „Pontifex Cracoviensis”, stał się skutecznym sposobem propagowania osiągnięć branży mostowej w całym społeczeństwie, jako nieodzownego elementu budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej Polski. Małopolskiemu Oddziałowi Związku Mostowców RP redakcja magazynu „Geoinżynieria drogi mosty tunele” serdecznie gratuluje tak znakomitej inicjatywy.