Konferencja została zorganizowana po raz pierwszy w 1994 r. i od tego czasu wpisała się już na stałe do kalendarza imprez branżowych. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób: reprezentanci świata nauki, biur projektowych, a także przedstawiciele firm producenckich i wykonawczych. Dodatkową liczną grupę słuchaczy stanowili studenci z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich duże zainteresowanie konferencją, a co za tym idzie - pragnieniem poszerzania wiedzy na temat mostownictwa, było z pewnością powodem do zadowolenia dla organizatorów wydarzenia.

Konferencja poruszała tematy związane z szeroko rozumianą estetyką obiektów mostowych, a także ich wpływu na kształtowanie krajobrazu. Podczas tegorocznego spotkania uznani w świecie mostownictwa prelegenci zaprezentowali interesujące referaty, które były dobrym punktem wyjścia do gorących dyskusji. Jedna z sesji dotyczyła mostów zabytkowych, m.in. ich przebudowy oraz odtwarzaniu historycznego wyglądu zabytkowych wiaduktów kolejowych. Kolejne referaty poruszały temat przepraw mostowych w przestrzeni miejskiej. Zaprezentowano m.in. krakowską kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Ludwinów na Wiśle oraz omówiono nietypowe formy i konstrukcje kładek dla pieszych w centrum miasta.

Odrębna sesja została poświęcona szeroko rozumianemu projektowaniu przepraw, m.in. mostów portowych, obiektów drewnianych, kształtowaniu współczesnych mostów podwieszonych z uwzględnieniem zjawisk aerodynamicznych, a także powiązaniu konstrukcyjnego i estetycznego kształtowania współczesnych podpór mostowych. Tematyka spotkania dotyczyła także remontów, rekonstrukcji i wzmocnień obiektów, m.in. estetycznych aspektów wzmacniania drewnianych konstrukcji mostowych, estetyki mostów skorodowanych, jak również wpływu uszkodzeń na estetykę konstrukcji mostowych.

Celem konferencji było przedyskutowanie tych zagadnień i sformułowanie wymagań estetycznych, które powinny być stawiane obiektom mostowym, zazwyczaj bowiem brane są pod uwagę głównie aspekty techniczne. Ponadto organizatorzy chcieli podkreślić wagę estetyki budowli mostowych i uzmysłowić ją m.in. instytucjom odpowiedzialnym za stan i rozwój mostownictwa w naszym kraju.

Gratulujemy organizatorom pomyślnej realizacji VII konferencji "Estetyka mostów". Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że kolejna edycja konferencji, która została zaplanowana zgodnie z cyklem trzyletnim na 2014 r., odbędzie się bez problemów i będzie cieszyć się równie dużą, albo i większą popularnością. Już dziś w imieniu Organizatorów zapraszamy na VIII "Estetykę mostów".

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.