Koszt inwestycji wynosi około 18 mln zł. Prace podzielono na dwa etapy: I obejmuje budowę wiaduktu nad torami (termin zakończenia to 30 czerwca 2013 r.), zaś II - budowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z DK92 oraz przebudowę ul. Rabowickiej wraz z ekranami akustycznymi.

Planuje się, że zakończenie wszystkich prac i otwarcie wiaduktu dla kierowców odbędzie się w połowie 2014 r.