180-metrowy most budowany metodą nasuwową

W wyniku protestów ekologów wybrano wariant przez Raczki, by w mniejszym stopniu ingerować w Dolinę Rospudy. Nie udało się to jednak w pełni. Powstanie tam m.in. most, którego budowa właśnie trwa. Długość obiektu to 180 m. Znajdzie się on na wysokości około 15 m nad doliną. Podpory przeprawy są gotowe, zamontowano już prawą jezdnie. Operacja ta jest wyjątkowo skomplikowana ze względu na cenny przyrodniczo obszar. W celu montażu jezdni jej konstrukcję zmontowano przed obiektem na górze obok doliny, a następnie nasuwano i scalano na moście. Gdyby most budowano w sposób tradycyjny, konieczne byłoby stawianie w dolinie dźwigów. W sumie w ciągu obwodnicy powstaną 33 mosty, 15 wiadukty i wiele przejść dla zwierząt.

Obwodnica Augustowa powstanie do 2014 r.

Jak wynika z informacji białostockiego oddziału GDDKiA, dotychczas wykonano wszystkie prace w zakresie wymiany gruntów, nasypy ziemne są gotowe w 80%, na drodze układane są warstwy mrozoodporne. Prace będą prowadzone dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne. Zgodnie z umową droga ma być gotowa jesienią 2014 r.

34-kilometrowa obwodnica Augustowa

Obejście Augustowa budowane jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Droga będzie mieć ponad 34 km długości. Chociaż umowa z wykonawcą – firmą Budimex została zawarta w marcu 2011 r., plac budowy przekazano mu dopiero w grudniu ubiegłego roku. Droga DK8 na odcinku od węzła Augustów do węzła Raczki (ponad 21 km) będzie mieć jedną jezdnię. Na odcinku od węzła Raczki do węzła Suwałki – Południe będzie dwujezdniowa i ma stanowić fragment trasy ekspresowej nr 61.