Siatka ma być zamontowana 6 m poniżej chodników dla pieszych znajdujących się po obu stronach mostu. Koszt wykonania tych prac oszacowano na 76 mln USD, a montaż ma się zakończyć w 2018 r.

Most Golden Gate został udostępniony do ruchu w 1937 r. Od tej pory skoczyło z niego ponad 1400 samobójców. Planowane zabezpieczenia mają chronić przed takimi zachowaniami.