W Mochowie zaplanowano trzyprzęsłowy obiekt o długości 69,3 m i szerokości 13,2 m, posiadający klasę nośności „A”. Na początek wykonawca zajmie się budową drogi objazdowej i mostu tymczasowego, kolejnym krokiem będzie rozbiórka istniejącej w Mochowie przeprawy.

Zgodnie z założeniami, następnie przystąpi do budowy fundamentów i żelbetowych przyczółków, a także ustroju nośnego (prefabrykowane belki sprężone) i pomostu nowej przeprawy. Potem przyjdzie pora na wykonanie m.in. jezdni i chodników oraz montaż wyposażenia. Na koniec przewidziano rozbiórkę drogi objazdowej.

Do zadania wykonawcy będzie też należeć budowa kanalizacji deszczowej i dojazdów do nowego obiektu. Nowy most w Mochowie ma być gotowy do 30 września 2021 r. Umowę podpisano z firmą Himmel i Papesch Opole. Inwestycja jest konieczna z uwagi na, jak poinformowano, zły stan istniejącego obiektu wpływający na bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Zobacz także: Remont ponad 100-letniego mostu na Dolnym Śląsku