Robotami ma zostać objęta nawierzchnia, izolacja przeciwwodna oraz ścianki zapleczne. Wyremontowane zostaną też dylatacje i łożyska. Będzie nowe zabezpieczenie stalowej konstrukcji ustroju nośnego. Zaplanowano również odnowę balustrad, ekranów akustycznych, ekranów przeciwporażeniowych oraz powierzchni betonowych elementów wiaduktów.

Przeprowadzenie wszystkich prac pochłonąć ma ponad 2,8 mln zł. Za najlepszą uznano ofertę firmy Kormost z Bydgoszczy. Roboty powinny potrwać pół roku od dnia podpisania umowy.

Droga krajowa nr 94 ma 675 km długości, jest bezpłatną alternatywą dla autostrady A4, przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.

Przeczytaj także: Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 78