W pierwszym etapie balustrady i osłony przeciwporażeniowe naprawione będą na części wiaduktu w kierunku Zaspy. Elementy zostaną także pokryte nową powłoką antykorozyjną. Po zakończeniu prac na lewym pasie, analogiczne roboty rozpoczną się na prawym (data zależy od postępów robót i warunków atmosferycznych).

Przewidziano także mycie konstrukcji nośnej wiaduktu, która również zyska nowe zabezpieczenie antykorozyjne.

Przeczytaj także. Bydgoszcz: koncepcja przebudowy mostów Solidarności