Transport przęsła starego "Rocha" na wyznaczone miejsce przyszłej przeprawy rozpoczęto 6 września bieżącego roku. 400-tonowego kolosa przesuwano po specjalnych torach o kilkadziesiąt metrów dziennie. Trzy tygodnie później przęsło dojechało do mostu Mieszka I, gdzie po skomplikowanej operacji, przeprowadzonej przez firmę INTERCOR, zostało przeniesione na jego drugą stronę. Tam po kilku dniach postoju ruszyło w stronę przygotowywanych przyczółków.

Powiększ25 października transport mostu dobiegł końca. Teraz stalowy kolos jest precyzyjnie opuszczany na wytrzymałe przyczółki. W czasie kolejnych tygodni przeprowadzone będą prace wykończeniowe m.in. oklejanie przyczółków ozdobną cegłą, wzmocnienie konstrukcji mostu stalowymi linami i betonowanie jego płyty. Zbudowane zostaną też dojścia do Mostu Cybińskiego, który od grudnia będzie służył jako kładka dla pieszych i rowerzystów.

Projekt budowy Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu został dofinansowany przez Unię Europejską. Środki w wysokości 7,1 mln zł (75% wydatków kwalifikowanych) pochodzą ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt projektu wynosi 9,5 mln zł a wykonawcą inwestycji jest konsorcjum INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia, Grabkowski, Król i wspólnicy oraz Biuro Inżynieryjno - Techniczne KARO s.j.