Obwodnica Biecza będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna przyspieszona). Trasa obwodnicy przecina trzy cieki wodne: potok Libuszanka, rzekę Ropę i potok Sitnicznka, oraz linię PKP. W ciągu drogi powstają trzy mosty o łącznej długości 292,3 m, dwa wiadukty o łącznej długości 107,8 m, przepust oraz dwa mury oporowe o łącznej długości 160,5 m. Po zakończeniu prac fundamentowych przy wszystkich obiektach mostowych, prowadzone były prace związane z przygotowaniem podpór i montażem konstrukcji stalowych, które prowadziła firma Polimex Mostostal ze Stalowej Woli. Do montażu mostu na rzece Ropie na plac budowy ściągnięto największy dźwig w Polsce, dzięki czemu można było zamontować dwie stutonowe belki tworzące obiekt.

Koszt całej inwestycji, która ma się zakończyć we wrześniu 2008 roku, to 127,4 mln złotych. Według Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2005 roku przez centrum Biecza przejeżdża średnio ponad 7000 pojazdów na dobę, co stanowi wzrost o 19% w stosunku do GPR 2000. Dzięki obwodnicy cały ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza miasto, co poprawi komfort życia mieszkańców, skróci czas przejazdu przez Biecz, a tym samym zmniejszy emisję spalin.