Przebudowa Al. Jerozolimskich od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej rozpoczęła się w kwietniu 2007 r. i zgodnie z umową ma być zakończona do 31 maja 2008 r. Udostępnienie do ruchu estakady nastąpiło na pięć miesięcy przed planowanym terminem zakończenia całej inwestycji. Poza estakadą, składającą się z dwóch jezdni mających po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, na poziomie terenu wybudowane zostaną jezdnie o trzech pasach ruchu, drogi przeznaczone do obsługi obiektów handlowych i biurowych, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z ul. Popularną, dzięki czemu kierowcy zyskają dodatkowe pasy do skrętów.

Prace wykonuje konsorcjum Strabag sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź SA. Ich koszt wyniesie 64 mln zł. W tym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa.