Uzyskanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji lokalizacyjnej oraz środowiskowej umożliwi Zarządowi Dróg i Transportu w Krakowie rozpisanie przetargu na budowę nowych estakad. Mają się one znajdować w ciągu ul. Opolskiej, która poza ruchem miejskim obsługuje także ruch tranzytowy na linii wschód-zachód i północ-południe (drogi krajowe nr 7 i 79). Jeden obiekt powstanie w rejonie ulicy Wyki, drugi w okolicy Prądnickiej i Mackiewicza. Jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji.

Natomiast w Warszawie ruszyły już prace renowacyjne dwóch estakad zjazdowych na węźle Trasy Łazienkowskiej. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "Mosty" podjęło się rozbiórki, a następnie odbudowy obiektów. Kolejnemu etapowi renowacji poddane będą estakady wjazdowe na most w kierunku Pragi. Cała inwestycja, której koszt wyniesie w sumie 41 mln zł, powinna zakończyć się do 31 października 2008.